Pečovatelská služba

Máte v rodině seniora či zdravotně postiženou osobu, která již není soběstačná, a přesto ještě nepotřebuje komplexní péči, kterou poskytují domovy pro seniory či obdobná zařízení?

Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov poskytuje terénní pečovatelskou službu, a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále také v souladu s vyhláškou č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

Název poskytovatele: Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, IČO: 00426032

Zařízení poskytovatele: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově

Adresa poskytovatele: Bělojarská 2288, 347 01 Tachov

Druh služby: Pečovatelská služba (ID 5564588). Sociální služba poskytována od 01. 01. 2007

Forma poskytování: ambulantní s okamžitou kapacitou: 1 klient, terénní s okamžitou kapacitou: 4 klienti

Cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Věková struktura: dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: ambulantní forma – Středisko osobní hygieny s provozní dobou, terénní forma – domácnosti klientů včetně bytů v Domě s chráněným bydlením.

Doba poskytování: ambulantní forma – provozní doba čtvrtek od 8:00 – 9:00 hodin, popř. dle domluvy

Terénní forma – provozní doba v pracovní dny: pondělí – pátek v době od 7:00 – 15:30 hodin.

Pečovatelská služba není poskytována ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu (o sobotách a nedělích) a ve svátek.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám trvale žijící v Tachově, jeho spádových obcích a v Domech s pečovatelskými byty v Tachově, které v důsledku své nepříznivé životní situace potřebují podporu a pomoc v běžném způsobu života, s udržením chodu domácnosti s cílem setrvání v přirozeném domácím prostředí.

Cílová skupina (okruh osob, komu poskytujeme sociální službu)


Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzického osoby.
Sociální služba není určena pro klienty, kteří žádají pouze dovoz obědů z důvodu ušetření času a svého komfortu. V daném případě je klientovi předán kontakt na dostupnou službu v blízkém okolí, která zajišťuje dovoz obědů, např. jídelna, restaurace atd.

Cíle služby

 • Podpora klienta udržet si prostřednictvím poskytování pečovatelské služby svou soběstačnost a samostatnost.
 • Pomoc klientovi zvládnout pobyt co nejdéle v domácím prostředí a udržení chodu domácnosti.
 • Podpora klienta v udržení sociálních vztahů s rodinou a se společenským prostředím.

Zásady poskytovaných služeb

 • Lidská důstojnost: zaměstnanci při poskytování služby dbají na zachování lidské důstojnosti klientů a dodržování jejich lidských práv.
 • Individuální přístup: ke každému klientovi zaměstnanci přistupují jako k jedinečné osobnosti, službu poskytují dle jeho potřeb a přání.
 • Respekt: zaměstnanci projevují respekt ve vztahu ke klientům, k sobě navzájem i ke svým nadřízeným.
 • Soukromí: zaměstnanci chrání osobní údaje o klientech, soukromí klientů i jejich rodin; dbají na důvěrnost klientova sdělení.
 • Odbornost/Kvalitní služba: služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání klientů, zákonů a vnitřních předpisů. Klienti jsou rovněž průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby.

Průběh sociální služby

Pečovatelská služba je určena osobám trvale žijící v Tachově, jeho spádových obcích (Halže, Obora, Ctiboř, Milíře, Lesná, Studánka, Dlouhý Újezd, Částkov, Tisová, Lom u Tachova a Hošťka) a v Domech chráněného bydlení v Tachově, které v důsledku své nepříznivé životní situace potřebují podporu a pomoc v běžném způsobu života, s udržením chodu domácnosti s cílem setrvání v přirozeném domácím prostředí.

Služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Služba nabízí tyto základní činnosti

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kontakty

Vedoucí pečovatelské služby

Mgr. Linda Bolková
Telefon: +420 724 272 664
Email: socialni@cervenykriztachov.cz

Ředitelka OS ČČK Tachov

Mgr. Blanka Dobrotová
Telefon: +420 725 047 018
Email: tachov@cervenykriz.eu

Kontaktní údaje

Adresa: Bělojarská 2288, 347 01 Tachov
IČ: 004 26 032
ID dat.schr.: bhkvuqu

Provozní doba

Pondělí: 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
Úterý: Po telefonické domluvě
Středa: 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
Čtvrtek: Po telefonické domluvě
Pátek: Po telefonické domluvě

&

© 2013 Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: tachov@cervenykriz.eu nebo telefonu: +420 374 722 134