Pečovatelská služba

Máte v rodině seniora či zdravotně postiženou osobu, která již není soběstačná a přesto ještě nepotřebuje komplexní péči, kterou poskytují domovy pro seniory či obdobná zařízení?

Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov poskytuje terénní pečovatelskou službu, a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále také v souladu s vyhláškou č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

Poskytovatel

Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov
Bělojarská 1541, Tachov  34701
Vedoucí zařízení: Mgr. Blanka Dobrotová

Informace o sociální službě

Sociální služba je poskytována od: 1. 1. 2007
Forma poskytování služeb: terénní
Kapacita terénní formy poskytování: 150 uživatelů / rok
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři
Pracovní doba: PO – PÁ, 7:30 – 15:30 

Kontakty

Ředitelka OS ČČK Tachov
Mgr. Blanka Dobrotová
Tel. 374722134,725047018
E-mail: tachov@cervenykriz.eu 

Posláním terénní pečovatelské služby je podpora klientů v běžném způsobu života, pomoc v nepříznivých životních sitauacích zvládat pobyt v domácím prostředí a udržení chodu domácnosti. 

Cílem pečovatelské službyje zajistit svým klientům život srovnatelný se svými spoluvrstevníky v přirozeném prostředí, podpořit klienty, aby svůj život  prožívali v psychické i fyzické pohodě a  naplňovali, byť jen po krůčcích svoje osobní cíle a hlavně, aby si sami zvolili co chtějí, v čem potřebují naši podporu:

  • pomoci s osobní hygienou
  • zajistit nákup
  • zajistit běžný úklid domácnosti
  • zajistit velký úklid
  • zajistit dovoz oběda
  • doprovodit k lékaři, na úřad a pod.
  • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
  • zajistit praní a žehlení  prádla 

Svým klientům Pečovatelská služba pomáhá při péči o vlastní osobu, hygienu, zajištění  a pomoc při stravování, zajištění běžného chodu domácnosti, zajištění velkého úklidu, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a samozřejmě i  poradenství v oblasti sociální péče. 

Cílovou skupinou jsou:

Osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři.

Věková  struktura: 27-64 let dospělí, 65-80 mladší senioři, 80 let – starší senioři

&

© 2013 Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: tachov@cervenykriz.eu nebo telefonu: +420 374 722 134