Sponzoři

Fond Humanity ČČK

Pokud Vás informace o Českém červeném kříži zaujaly a chtěli byste naši činnost podpořit, pošlete prosím jakoukoliv částku na účet u Raiffeisenbank:

505 6 505 / 5500

Neuvádějte prosím žádný variabilní symbol. Bude-li vyhlášena sbírka za nějakým konkrétním účelem, bude vždy uveden speciální účet spolu s příslušnými údaji.

Peníze, které zašlete na výše uvedené číslo účtu, se stanou součástí tzv. Fondu humanity Českého červeného kříže.

Český červený kříž zřídil Fond humanity ČČK zejména za účelem:

  • zmírňování útrap v případě válečných stavů, katastrof a jiných mimořádných událostí, ohrožujících životy, zdraví a majetek lidí formou okamžité humanitární pomoci a následné pomoci při likvidaci následků těchto stavů a událostí,
  • řešení nárazových tíživých, život nebo zdraví ohrožujících, sociálních stavů,
  • poskytování pomoci zdravotně oslabeným, postiženým, či jinak potřebným občanům,
  • realizace a rozvoje humanitárních aktivit, zřizování a provozování sociálních a zdravotnických zařízení a provádění činností a akcí přímo souvisejících s naplňováním poslání a úkolů ČČK v souladu s ust. § 5 zákona č. 126/1992 Sb. a článkem 2. hlavy I. Stanov ČČK.

Naši partneři

© 2013 Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: tachov@cervenykriz.eu nebo telefonu: +420 374 722 134